Visie op coaching

Coaching staat voor ondersteuning in een proces van bewustwording en ontwikkeling. Zelfinzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en geloven in jezelf zijn essentiële elementen voor de coachee (de persoon die coaching ontvangt). De werkwijze van IPHEO is faciliterend en de coach bewaakt het gehele proces. De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij de coachee. Hij of zij ervaart keuzevrijheid, leert talenten verder te ontwikkelen en belemmeringen te accepteren of juist te doorbreken.